Lideri koji kontrolišu svoja osjećanja stvaraju atmosferu pravičnosti i povjerenja


Liderstvo i timski rad je bila tema trećeg modula Akademije socijalne demokratije, koji je održan proteklog vikenda u Brčkom. Učesnici i učesnice su imali priliku slušati sjajna predavanja eminentnih stručnjaka iz date oblasti Miloša Đajića, Krunislava Vidića i Dragana Močevića.

Tokom dva dana Akademiji razgovarali su o liderstvu danas, izazovima liderstva u političkim partijama, osnovama timskog rada, komunikaciji u timu, elementima liderstva. Imajući u vidu da su učesnici i učesnice društveno politički aktivni, poseban naglasak je dat na temu upravljanja političkim organzacijama sa stanovišta liderstva.

 

Učesnike i učesnice očekuje još jedan modul Akademije, kao i nove teme i izazovi kada je u pitanju njihov dalji aktivizam.