Završen drugi modul Akademije socijalne demokratije

Tokom drugog modula Akademije socijalne demokratije, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavanja dr. sc Seida Masnice o političkoj komunikaciji, zatim Adnana Rondića o PR-u  u politici, spinovanju i populizamu.  U nastavku predavanja, o samom pojmu i  elementima političkog spektakla učesnici/ce su diskutovali sa dr.sc Nerminom Mujagić.

Treći dan II modula Akademije, započet je predavanjem o online odnosima sa javnošću, a nakon toga se razgovaralo o kreiranju političke poruke prije i tokom kampanje. Referent za ovu oblast je bio Dragan Močević.

Drugi modul Akademije socijalne demokratije održan je proteklog vikenda od 13. do 15. oktobra 2017. godine u Neumu.