Strateško planiranje u Goraždu


Forum lijeve inicijative je, u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske  u sklopu programa „Strateško planiranje u lijevo orijentiranim organizacijama“ organizovao još jedan trening u Goraždu, 17. i 18. oktobra.

Na treningu su učestvovali aktivisti i aktivistice lijevih političkih partija sa područja Bosansko podrinjskog kantona.

Na treningu su treneri Foruma lijeve inicijative upoznali učesnike/ce sa svrhom, konceptom i strukturnim elementima strateškog plana, te primjerima dobre prakse iz Evrope i BiH.  Učesnici/ce su imali priliku upoznati se i sa ciljevima i strategijama saradnje sa NVO, odnosima s javnošću, širenjem članstva i rekreativnim aktivnostima.

Sljedeći trening se održava u Sarajevu 24.i 25. oktobra 2015.