Javni poziv: Akademija socijalne demokratije


Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative pokreću jedinstveni, novi edukativni program za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Akademija će imati za cilj da na visokom nivou doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Kroz četiri modula, koji će biti održani u toku 2015. godine, polaznicama/ima će se predočiti koncepti i prikazati najbolje prakse u Evropi i svijetu kako vrijednosti socijalne demokratije mogu biti konkretno primijenjene, te koje su njene koristi u odnosu na druga vrijednosna stajališta.

Učesnice/i će imati priliku da kroz predavanja i radionice sa relevantnim domaćim i regionalnim akterima, eminentnim politolozima, analitičarkama/ima i političarkama/ima raspravljaju koji su to koncepti u ekonomskom i političkom pogledu, na različitim nivoima vlasti, koje moraju zagovarati akteri lijeve orijentacije.

Javni poziv preuzmite OVDJE.