Dragi učesnici i učesnice FLI programa „Trening trenera za političku školu socijaldemokratije,“

Kao što vam je poznato, razvoj javnih politika je jedno od područja djelovanja FLI-ja. Ukoliko ste zainteresovani za oblast javnih politika, pozivamo vas da se prijavite i postanete dio FLI tima koji će aktivno sudjelovati u procesima pripreme prijedloga javnih politika, koje će u narednom periodu voditi FLI.

Prva aktivnost FLI tima za javne politike biće review/pregled javnih politika/sažetaka Fondacije za evropske progresivne studije (Foundation for European Progressive Studies – FEPS). Sažetci ovih javnih politika (policy brief) dostupni su na:

http://www.feps-europe.eu/en/

Vaš zadatak, bez obzira na to da li imate iskustva ili ne u pisanju javnih politika, biće da pripremite rewiev/pregled jedne od FEPS-ovih javnih politika, sa posebnim osvrtom na njihovu relevantnost za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, odabraćete javnu politiku iz oblasti kojom se profesionalno ili volonterski bavite.

Svako od vas će imati mentora koji će vam pomoći da pripremite dokument, čiji ste vi autor i koji ćemo objaviti na zvaničnoj web stranici Foruma lijeve inicijative (www.fli.ba).

Uvjereni smo da ćete naš poziv prepoznati kao priliku da usvojite određena znanja i vještine u oblasti izrade i pisanja javnih politika. Poziv koji vam upućujemo je samo prva u nizu aktivnosti koja će voditi ka složenijim procesima u kojima će FLI tim raditi na istraživanjima u oblasti javnih politika koje će biti isključivo namijenjene rješavanju društeveno-političkih i ekonomskih problema Bosne i Hercegovine.

Rok za prijavu je četvrtak 27.02.2014. do 16h. Potrebno je da pošaljete mail sa kontakt podacima, te motivacijsko pismo u kojem ćete, između ostalog, navesti da li imate iskustva ili ne u oblasti pisanja javnih politika, te oblasti za koje ste zainteresovani.

 

Mailove slati na info@fli.ba, sa naznakom: JAVNE POLITIKE.