Nakon uspješno završenog Treninga trenera za Političku školu socijaldemokratije, koji je u oktobru 2013. godine organizovan od strane Foruma lijeve inicijative (FLI), uz podršku Olof Palme međunarodnog centra, učesnica treninga, Irnela Čolić, uz saradnju drugova iz OO FOM SDP BiH Tešanj, uspješno je organizovala edukaciju pod nazivom „Od aktivizma do ljudskih prava“, kojoj su prisustvovali zainteresovane članice i članovi OO SDP BiH Tešanj i OO SDP BiH Usora.

Edukacija je obuhvatila prezentacije na teme:

–       Socijaldemokratija (predavač: Irnela Čolić, predsjednica IO FOM SDP BiH Tešanj), gdje su se prisutni, kroz malu abecedu socijaldemokratije, upoznali s pojmovima koji su usko vezani za socijaldemokratiju. Također, predstavljen je razvoj, odnosno porijeklo socijaldemokratije u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini, te osnovne vrijednosti socijaldemokratije;

–       Aktivizam, politički aktivizam i volontiranje (predavač: Muhamed Hundur, potpredsjednik IO FOM SDP Tešanj), koji je pričao o oblicima aktivizma, posebno o političkom aktivizmu, te o volontiranju s posebnim akcentom na Zakon o volontoranju FBiH, i

–       Ljudska prava (predavač: Ernad Hrvić, sekretar IO FOM SDP Tešanj), na osnovu čijeg izlaganja su prisutni naučili šta su to ljudska prava i diskriminacija i koje konvencije  o ljudskim pravima se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

Tim Foruma lijeve inicijative čestita Irneli Čolić na uspješno održanom samostalnom seminaru.

[slickr-flickr search=sets set=72157640512136145]