The woman's hand is holding many coins, the green natural background


Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike koja će tretirati tematiku „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“

Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta).

Prilikom izrade prijedloga teze važno je navesti ekonomske, socijalne i političke ciljeve podsticaja i državne pomoći u funkciji ekonomskog razvoja. Akcenat bi se trebao stavljati na raspodjeli dobara u drušvtu, te efikasnosti stabilnog ekonomskom razvoju.

Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 07. oktobar 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 20. decembar 2019.

Upite o visini honorara kao i detaljne informacije možete dobiti na kontakt telefon: + 387 33 612 529. Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.