Javni poziv za autora/icu politike na temu „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“

The woman's hand is holding many coins, the green natural background


Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike koja će tretirati tematiku „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“

Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta).

Prilikom izrade prijedloga teze važno je navesti ekonomske, socijalne i političke ciljeve podsticaja i državne pomoći u funkciji ekonomskog razvoja. Akcenat bi se trebao stavljati na raspodjeli dobara u drušvtu, te efikasnosti stabilnog ekonomskom razvoju.

Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 07. oktobar 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 20. decembar 2019.

Upite o visini honorara kao i detaljne informacije možete dobiti na kontakt telefon: + 387 33 612 529. Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.