Javni poziv za prijave na seminar “Osnove političkog aktivizma”


O seminaru:

Forum lijeve inicijative u saradnji sa svojim partnerima organizuje jednodnevni seminar na temu “Osnove političkog aktivizma.”

Seminar je prije svega namjenjen mladim osobama koje su se nedavno politički angažovale ili imaju u planu skori politički angažman. Teme seminara su sadržane u publikaciji “Vodič za politički aktivizam” koji je izdao Forum lijeve inicijative, te koji je dostupan na: https://www.fli.ba/predstavljamo-vodic-za-politicki-aktivizam/

Također učesnici seminara će imati prliku razgovarati o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini sa izabranim dužnosnicima i funkcionerima.

Prijave na seminar:

Prijaviti na seminar se mogu sve mlade osobe od 16 do 30 godina, popunjavanjem aplikacionog obrasca koji možete preuzeti OVDJE.  

Prijave slati na mail: info@fli.ba, sa naslovom “Prijava za seminar osnove političkog aktivizma”

Prijave su otvorene do 16.04.2014. godine nakon čega ćemo obavjestiti sve primljene učesnike i dostaviti istim detaljnu agendu seminara.

Vrijeme i lokacija seminara:

Seminar će se održati u “Hotelu Saraj” (Stari Grad Sarajevo)  nedjelju 20. aprila 2014. godine. Seminar je besplatan za sve učesnike.

Organizator ne snosi troškove prevoza do lokacije održavanja seminara.