U ponedeljak, 3. jula 2023. godine u Sarajevu je održana konferencija Pravedna tranzicija u regijama bogatim ugljem. Konferencija je organizovana od strane Foruma lijeve inicijative a uz podršku partnera iz Kraljevine Danske.

Konferenciju su otvorile direktorica Foruma lijeve inicijative, Jelena Pekić, zatim Lana Prlić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta BIH, te gošće iz Danske, Larsen Annette, međunarodna konsultantica ispred Danskog parlamenta i Wermelin Lea, bivša ministrica za životnu sredinu.

Tokom prvog panela bilo je govora o strateškim nivoima i upravljanju procesom energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini. Panelisti su istaknuli da je planiranje i provođenje tranzicije višegodišnji proces strukturiran u više faza. Energetska tranzicija zahtjeva detaljan plan, po fazama tranzicije, strukturama upravljanja, hibridnim modelima i alternativnim pravcima koje bi Bosna i Hercegovina trebala usvojiti.

Eksperti koji su govorili na konferenciji, istakli su da je energetska tranzicija složen proces koji uključuje sve aspekte društva, kao i da će ovaj proces najviše pogoditi lokalne rudarske zajednice te da se potrebno posebno osvrnuti na položaj i prava rudara kao i njihovu prekvalifikaciju.

Forum lijeve inicijative, kao think tank organizacija, će u svom daljem radu nastaviti pružati podršku procesu pravedne tranzicije kroz realizaciju projektnih aktivnosti i zagovaranje sistemskih i pravednih rješenja u javnosti.