Nejednakost u materijalnoj podršci porodicama sa djecom bila je tema okruglog stola održanog 20. januara 2022 godine  u Zenici. Uvodničarke na okruglom stolu bili su zastupnice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH: Jasmina Zubić, Lana Prlić i Marina Mujkanović. 

Prisutni su upoznati sa Prijedlogom zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH, te njegovim diskriminirajućim aspektima koji će sve sadašnje i buduće porodilje dovesti u neravnopravan položaj. Cilj ovog Okruglog stola je bio da se prisutni upoznaju sa amandmanima koji su upućeni  na sam zakon, a koji predviđaju da se porodiljama, i zaposlenim i nezaposlenim, bez obzira na primanja, omogući porodiljska naknada u visini prosječne plate FBiH, a koja iznosi 1000 KM. Također, da se poveća prag primanja po članu domaćinstva  koji je uslov za dječiji dodatak, te moratorij na otplatu kredita za vrijeme porodiljskog odsustva u svim komercijalnim bankama u vlasništvu FBiH. 

Obzirom na važnost same teme, nakon uvodnih izlaganja uslijedila je konstruktivna diskusija. Okrugli sto organizovan je u organizaciji Foruma lijeve inicijative, koji već duži niz godina kroz različite inicijative pokušava ukazati na nejednakosti u našem društvu.