Pravednije društvo za osobe s invaliditetom bila je tema okruglog stola održanog  08. februara 2022. godine u Sarajevu. Uvodničari na okruglom stolu bili su Adnan Šteta, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, Malik Garibija, bivši ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo, Irfan Čengić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i Ines Kavalec, direktorica Udruženja „Dajte nam šansu“. 

Cilj ovog Okruglog stola je bio da se prisutni, a i javnost upoznaju sa potrebama sistemskog rješavanja problema sa kojim se susreću osobe sa invaliditetom u svom svakodnevnom životu. 

Osobe sa invaliditetom su suočeni sa mnogim preprekama koje im onemogućavaju kretanje, prisustovanje kulturnim i sportskim manifestacijama. Također, otežan je pristup javnom prevozu, te u većini javnih objekata ne postoje liftovi i adekvatni prilazi.

Na okruglom stolu je istaknuta potreba da se javni prevoz prilagodi osobama sa invaliditetom ili onima koji imaju poteškoće u kretanju, kroz nabavku prilagođenih vozila javnog prevoza, te izgradnji niskopodne pruge sa niskopodnim stajalištima, da se intenzivira proces uklanjanja arhitektonskih barijera u javnim i privatnim objektima, te da se uvedu specijalizirana taksi vozila.Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je konstruktivna diskusija.