U organizaciji Foruma lijeve inicijative 10. Feburara 2022. Godine u Zavidovićima održan je Okrugli stol na temu „Nejednakosti i nepravde u sistemu penzionog osiguranja“.Uvodničari na okruglom stolu bili su zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elvir Karajbić i Damir Mašić, te predsjednica Foruma seniora SDP BiH Suada Hadžović

Cilj ovog okruglog stola je bio da se kroz izlaganja prisutni upoznaju o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, te upućenim amandmanima koji predviđaju usklađivanje penzija u FBiH sa kretanjima indeksa hrane, umjesto sa opštim indeksom.

Ovim amandmanima predviđeno je da se penzije 15. aprila svake godine usklađuju na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50 posto procenata porasta indeksa potrošačkih cijena hrane.

Obzirom na iznose penzije i veliki broj penzionera koji primaju zajamčenu penziju i manju, te nivo rasta indeksa hrane, sa očekivanjima porasta i u budućem periodu, istaknuta je potreba da se izmjeni postojeći zakon.Obzirom na važnost same teme, nakon uvodnih izlaganja uslijedila je konstruktivna diskusija.