Početkom decembra, u srijedu 07.12.2022. godine Forum lijeve inicijative zajedno sa Fondacijom Friedrich Ebert BiH organizovao je panel diskusiju na kojoj su predstavljene analize dvije javne politike: Unapređenje komunikacije sa građanima/kama – Sistem 48 i Održiv okoliš – neodrživa radna mjesta? Panelu su prisustvovali gosti iz akademske zajednice, zvaničnici, predstavnici nevladinog sektora i mladi aktivisti, a događaj je održan u ateljeu Ismet Mujezinović, u Tuzli.

Cilj panel diskusije bio je promocija javnih politika sa autorima/cama, ekspertima/cama i auditorijem kako bismo razgovarali o učešću građana i građanki u radu lokalnih zajednica, njihovoj komunikaciji i saradnji, te o energetskoj održivosti i energetskoj tranziciji u BiH. Javna politika Unapređenje komunikacije sa građanima/kama – Sistem 48, autora Elvira Mahmuzića analizira ulogu i nivo aktivnosti građana u radu lokalnih samouprava, njihov angažman i dostupnost informacija u procesu donošenja odluka, te ukupna zbivanja unutar lokalne zajednice. U ovoj javnoj politici predstavljen je primjer kako se prednosti upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija mogu koristiti u svrhu unapređenja komunikacije i rada javne uprave sa građanima, koristeći „Sistem 48“. Ovaj sistem predstavlja platformu koja ima za cilj poboljšati upravljanje u lokalnim samoupravama i doprinijeti kvalitetnijoj kontroli rada javnih preduzeća. „Sistem 48“ je informacioni sistem koji je dobio ime po tome što se u roku od 48 sati zaprime i riješe problemi i zahtjevi građana iz domena općinskih/gradskih službi, komunalnih i drugih preduzeća čiji je osnivač grad/općina i pomoću kojeg grad/općina ima kontrolu i uvid u rad javnih preduzeća ili ustanova. Na panelu je predstavljena svrha sistema – a to je da zaprima zahtjeve građana i privrednika, te ih prosljeđuje na rješavanje nadležnim službama.

Drugu javnu politiku koju smo predstavili na panel diskusiji pod nazivom Održiv okoliš – neodrživa radna mjesta?, autorice Amele Jusufović imala je za cilj upoznavanje javnosti o procesu energetske tranzicije bosanskohercegovačkog društva, a o čemu su već imali priliku čuti kroz medijska izvještavanja, zvanične izvještaje institucija, statističke podatke okolišnog monitoringa i sl. Kao glavni problem energetske tranzicije u BiH, ali i državama Zapadnog Balkana prepoznata je nespremnost elektroenergetskih preduzeća na tranziciju i promjene koncepta funkcionisanja, nemogućnost zbrinjavanja radnika/ca, prekvalifikacija radne snage i slično.
Autori javnih politika predstavili su ponuđena rješenja i preporuke za poboljšanje općih uslova u Bosni i Hercegovini iz oblasti komunikacije građana sa svojim lokalnim zajednicama, te očuvanja okoliša i unapređenja ekološki prihvatljivog poslovanja. Nakon toga, panel diskusiju smo otvorili za pitanja publike i razmjenu iskustava i pozitivnih praksi iz okruženja i regije.