Održana Politička škola 2018 u Sarajevu


Forum lijeve inicijative uz podršku fondacije Friedrich Ebert, je u Sarajevu, protekli vikend,  od 11. do  13. maja 2018 godine, u Sarajevu, realizovao Političku školu 2018. Ove godine su u isto vrijeme održane tri Političke škole, u Sarajevu, Jablanici i Doboju.

Draško Aćimović, potpredsjednik SDP BiH i Mašić Damir, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, su razgovorom sa učesnicima i učesnicama otvorili ovogodišnju školu. Tokom trodnevne edukacije učesnici su slušali predavanja Živanović Miroslava, vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva o političkom aktivizmu, zatim predavanja sa Irmom Efendić Adžajlić,  direktoricom ProjectLab consulting o projektnom menadžmentu. Kako da političke partije lijevog bloka sarađuju sa nevladinim organizacijama, učesnicima i učesnicama je objasnio Damir Filipović,  predsjednik Foruma mladih SDP BiH. Sa Eldanom Mujanovićem, profesorom na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije se razgovaralo o korupciji i o tome koliko je prisutna u Bosni i Hercegovini. Radni dan je završen radionicom  javnog nastupa sa Garibija Malikom, magistrom komunikologije. Tokom edukacije, mladi su imali priliku detaljnije da se upoznaju sa političkim i izbornim sistemom u Bosni i Hercegovini, a koji je na jednostavan i razumljiv način predstavio Irfan Čengić,  generalni sekretar SDP BiH. Edukacija je završena sa Segmedinom Srnom Bajramović, delegatkinjom u Domu naroda Parlamenta FBiH  na temu, žena u politici.

Na samom kraju, polaznicima i polaznicama  su uručeni certifikati o uspješno završenoj Političkoj školi 2018.