U organizaciji Foruma lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert za vikend, 12. i 13. maja 2018. godine je u Jablanici realizovano dvodnevno planiranje „Kako do progresivnije politike i veće zastupljenosti žena? – Saradnja sa nevladinim sektorom i medijima“. Učešće na ovome skupu uzele su predstavnice Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte.

Prvog dana učesnice programa su imale priliku da dobiju informacije o javnom nastupu. Tokom edukacije, održana je i radionica u verziji dijaloške emisije, koju je sa učesnicima odradio novinar Aleksandar Hršum.

Tokom drugog dana planiranja, bilo je riječi o političkoj komunikaciji u vremenu populizma, govora mržnje i „fake news“. Koliko je vjerodostojna politička komunikacija, predstavio je Vuk Vučetić sa Univerziteta Istočno Sarajevo.

Planiranje je završeno razgovorom sa predstavnicama nevladinih organizacija, Jadrankom Miličević iz fondacije Cure i Eminom Bošnjak iz Sarajevkog otvorenog centra.