Održana radionica „Kreiranje infrastrukture za izradu javnih politika“


U organizaciji Foruma lijeve inicijative uz podršku Westminster fondacije za demokratiju Laburističke partije, održana je radionica na temu “Kreiranje infrastrukture za izradu javnih politika”. Radionica je održana u okviru inicijative i projekta “Jačanje socijaldemokratske ljevice u Bosni i Hercegovini”. 

Predavači u toku radionice su bili Miroslav Živanović i Ajdin Kahrović ispred Foruma lijeve inicijative, zatim Igor Kamočaji ispred Socijaldemokratske partije BiH, Nermin Kujović, ispred Fondacije Friedrich Ebert, te Howard Knight predstavnik Labour Party UK.

U radu su učestvovali aktivisti i aktivistice Foruma lijeve inicijative, te istaknuti profesori/ce i lokalni lideri/ke koji zagovaraju  ideje socijaldemokratije i koji mogu dati svoj doprinos u izgradnji infrastrukture za izradu javnih politika.