Proteklog vikenda, 5.i 6. februara, u Sarajevu održana je završna konferencija Kluba mladih liderki i lidera na temu Progresivne lokalne politike. Konferencija je održana uz poštivanje svih preporučenih epidemioloških mjera, pa je shodno tome u realizirana u tri grupe u tri odvojene sale. Svaka grupa je imala priliku prisustvovati na tri panela o sljedećim temama: 1. progresivne lokalne politike, 2. implementacija projekata mladih liderki i lidera, 3. odnos medija i mladih političara.

Ovo je završna konferencija Kluba mladih liderki i lidera koji je djelovao unazad pet godina kao svojevsrtan inkubator ideja mladih političarki, političara, aktivista i aktivistica socijaldemokratske političke orijentacije.

Na konferenciji su bili prisutni i novoizabrani načelnici sarajevskih opština: Nermin Muzur, načelnik Opštine Ilidža i Srđan Mandić, načelnik Opštine Centar te gradonačenik Goražda Ernest Imamović. Izabrani dužnosnici su sa mladim ljudima diskutovali na temu lokalnih politika ali i zatečenog stanja u tim lokalnim zajednicama nakon preuzimanja mandata. Na konferenciji je također prisustvovao i predsjednik komisije za lokalnu samoupravu u PD Parlamenta FBiH Irfan Čengić koji je istakao da nova generacija političara i političarki može donijeti promjene u BiH.

O realiziranim inicijativama u proteklom periodu ali i o radu s članovima i članicama Kluba govorili su i mladi vijećnici i vijećnice te mladi izabrani dužnosnici koji su bili članovi/ce KML-a. Tako su na jednom od panela druge grupe govorili: Damir Filipović, bivši ministar u Vladi Kantona Sarajevo; Anisa Bašovuić Čengić, vijećnica u OV Stari Grad Sarajevo; Adnan Habibija, bivši vijećnik u GV Bihać; Demir Milkić vijećenik u GV Gračanica; Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve inicijative. U prvoj grupi na panelu o implementaciji projekata mladih liderki i lidera govorili su: Anida Šabanović, mentorica na progamu KML-a; Ismet Lulić, zastupnik u Skupštini HNK; Nermin Deljkić, vijećnik u OV Tešanj; Mirza Alijagić, vijećnik u OV Ilidža. A u trećoj grupi panelisti su bili: Almir Babajić, predsjedavajući u GV Zenica; Amela Jusufović, aktivistica i asistentica na programu KML-a; Muamer Mekić, vijećnik u OV Stari Grad Sarajevo; Samir Avdić, zamjenik predsjedavajućeg u OV Ilidža; Neira Kujović, menadžerica za programe i projekte u Forumu lijeve inicijative.

Također na konferenciji govorili su i predstavnici medija: Semir Hombo, glavni urednik Klix.ba portala i Duška Jurišić, direktorica TVSA.

Konferencija je popraćena velikim interesovanjem pristutnih, posebno jer se radi o projektu koji je trajao pet godina i koji je izrodio mnoštvo inicijativa koje su unaprijedile bh. društvo u svim njegovim dijelovima.