U periodu 7 i 8 decembra 2013. godine,  Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, organizovao je po prvi put na ovim prostorima savjetovanje na temu „Politički aktivizam mladih“ koje je okupilo mlade socijaldemokrate iz Bosne i Hercegovine.

Savjetovanja o političkom aktivizmu sastojala su se iz dva ključna dijela. Prvi dio odnosio se na  djelovanje mladih i njihov aktivizam u političkim partijama  iz kojih dolaze u kontekstu predstojećih opštih izbora, kreiranja komunikacijske strategije, te djelovanje u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Posebnu pažnju učesnika i učesnica treninga izazvalo je predavanje o studentskom organizovanju i uopšte o radu i rezultatima rada studentskih organizacija.

Drugo savjetovanje je bilo posvećeno predavanju i diskusiji o sistemu edukacije i neformalnog obrazovanja mladih aktivista i aktivistica političkih partije lijeve orijentacije.

Tokom savjetovanja definisani su okviri omladinske politike u Kantonu Sarajevo, koji će biti koncept za izradu omladinskih politika u ostalim kantonina, definisani su strateški okviri djelovanja mladih u njihovim političkim partijama, te struktuiran sistem edukacije i neformalnog obrazovanja za mlade čiji će koncept takođe biti primjenjiv na nivou cijele Bosne i Hercegovine.