Predstavnici Foruma lijeve inicijative boravili su u dvodnevnoj posjeti  Zagrebu, gdje su se sastali sa predstavnicima Udruge za razvoj socijalne demokratije – Novo Društvo, Centrom za nove inicijative, Udruge za građansko obrazovanje i društveni razvoj – DIM, Centra za edukaciju Socijaldemokratske partije Hrvatske i Kluba SDP-a u Saboru Republike Hrvatske. Posjeta organizacijama je realizovana uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, sa ciljem razmjene znanja i iskustva u oblasti političkog obrazovanja, političke komunikacije, javnih politika, te uspostavljanja saradnje i jačanja komunikacije između sličnih organizacija u regionu.

Delegaciju Foruma lijeve inicijative (FLI) predvodili su koordinatorica za programe i projekte Jelena Pekić, FLI aktivistice Neira Muratović i Ajla Ahmethodžić, koje su tokom odvojenih razgovara sa predstavnicima partnerskih ogranizacija, predstavili misiju i djelovanje Foruma lijeve inicijative, trenutne aktivnosti i planove za budućnost, te mogućnostima za uspostavljanje i jačanje regionalne saradnje.

Predstavnica Novog društva Karolina Leaković predstavila je najznačajnije projekte koje Novo društvo realizuje u saradnji sa partnerima, posebno naglašavajući značaj projekata kao što je Politička akademija koji traje duži niz godina, te inovativni projekat Politika ženama!. Sastanku su takođe prisustvovale Lovorka Marinović, predsjednica Centra za nove inicijative i Antonija Petković, praktikantica u CEE Gender Network-u, što je predstavljalo izvrsnu priliku za razmjenu iskustva i mišljenja o aktuelnim temama kada je u pitanju učešće žena u politici, rodna ravnopravnost te o pitanjima migracija u Hrvatskoj.

Prilikom posjete Socijaldemokratskoj partiji Republike Hrvatske, u razgovoru sa Juricom Meićem i Danom Špicerom razmjenjana su pozitivna iskustva SDP-a Hrvatske u realizaciji projekta Ljetna škola,  te načinu funkcionisanja i sistemu edukacije unutar organa SDP-a. Tom prilikom je naročito naglašena uloga i značaj edukacije mladih ljudi i novih članova i članica o osnovnim socijaldemokratskim principima i vrijednostima.

U poslijepodnevnim satima prvog dana posjete, predstavnice FLI-ja susrele su se sa Melitom Mulić zastupnicom SDP-a u Saboru Republike Hrvatske, koja je svoje bogato iskustvo u oblasti evropskih integracija i putu Hrvatske ka Evropskoj uniji podijelila sa pradstavncama FLI-ja.  Tokom sastanka diskutovano je o mogućnostima realizacije novih projekata koji bi se bavili temom EU integracija i načinima aktivnijeg uključivanja mladih ljudi u proces evropskih integracija u BiH.

Tokom drugog dana posjete upriličena je i posjeta Udrugi za građansko obrazovanje i društveni razvoj – DIM. Predstavnice DIM-a Martina Stažnik i Ivana Biškup prezentovale su najznačajnije projekte DIM-a od njegovog osnivanja 2000-te godine do danas, te ustupile brojne materijale i publikacije za potrebe FLI-ja.

Tokom svih posjeta razmjenjene su brojne ideje, dosadašnja znanja i iskustva u radu, materijali i publikacije, te iskazana obostrana spremnost za regionalnu saradnju i realizaciju zajedničkih projekata u budućnosti.

Učesnici sastanaka posebnu zahvalnost su iskazali Međunarodnom centru Olof Palme koji je kroz projekat Insitucionalne podrške razvoju Foruma lijeve inicijative omogućio regionalnu posjetu partnerskim organizacijama.

FLI tim takođe želi da se zahvali Karolini Leaković koja je svoje vrijeme posvetila predstavnicama Foruma lijeve inicijative organizujući i koordinirajući susrete sa partnerskim organizacijama u Zagrebu.

[slickr-flickr search=sets set=72157638608256504]