Forum lijeve inicijative vjeruje da je sada u BiH nužnost ući u duboke reforme za okončanje tranzicije, s jedne strane, a s druge strane osigurati poboljšanje položaja radničke klase i prekarijata. Partije Građanskog bloka u svom opozicijskom djelovanju u narednom mandatu moraju ekonomske reforme staviti u vrh prioriteta, a u okviru toga osigurati prioritet u poreskoj reformi koja treba da da brzo vidljive efekte u rastu plaća i životnog standarda radnika i radnica.

S tim u vezi Forum lijeve inicijative organizuje okrugli sto na kojem će se diskutovati o problemima i izazovima dubokih klasnih podjela u Bosni i Hercegovini te o tome na koji način je moguće doći do potenicjalnih rješenja za trenutni položaj radničke klase koja se usljed procesa tranzicije našla priklještena između interesa kapitalističke klase za maksimizacijom profita, s jedne i nastojanja političke klase za povećanjem javnih prihoda, s druge strane.

Cilj okruglog stola je da se iznesu stavovi o tome kako kroz reforme osigurati klasni pristup i dostojanstvo rada i radnika. Povodom Prvog maja, međunarodnog praznika rada potrebno je iznijeti jasan i snažan apel za ubrzanje reforme i poboljšanje položaja radnika sada i odmah.

Okrugli sto će se realizovati 23. aprila 2019. godine u 17 sati u sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Uvodna izlaganja će podnijeti:
– Anto Domazet: Klasni karakter reformi za dostojanstvo rada i radnika
– Žarko Papić: Ekonomsko – socijalni položaj radnika i ključna pitanja reformi za poboljšanje položaja rada i radnika
– Opozicijsko djelovanje Građanskog bloka u parlamentima za reforme u poboljšanju položaja rada i radnika, TBC

Molimo vas da vaš dolazak potvrdite do petka 19. aprila 2019. godine na mail info@fli.ba