Forum lijeve inicijative uz suradnju sa Westminster Foundation for Democracy iz Velike Britanije realizuju program pod nazivom Klub mladih liderki i lidera 2019.

Cilj programa je povećanje političke participacije mladih liderki i lidera kroz mentorski program o javnom upravljanju.

Klub mladih liderki i lidera okuplja mlade zastupnike/ce, vijećnike/ce i aktiviste/ce lijeve političke orijantacije koji će u naredne dvije godine raditi na iniciranju, zagovaranju i implementaciji politika i inicijativa od interesa za mlade u Bosni i Hercegovini. Organizovanje panel diskusija i debata o aktuelnim pitanjima važan su dio programa koji će biti praćen uz mentorski rad stručnjaka i asistenata prilikom izrade inicijativa i akcionog plana djelovanja. Krajni cilj programa je poboljšanja legislativnog procesa i povećanja političke participacije mladih

Datum održavanja prve aktivnosti u okviru dvogodišnjeg programa će se održati: 11.05 – 12.05.2019. godine, Sarajevo.

Poziv za učešće na edukaciji je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Mlade osobe do 35 godina starosti
  • Obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti u programu
  • Članstvo i aktivizam u političkoj partiji, članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu
  • Sudjelovanje na minimalno dvije edukacije u organizaciji Foruma lijeve inicijative

OBAVEZNO: Pismo preporuke poslati na email info@fli.ba

Učsnici koji budu prošli prvi krug bit će pozvani na intervju. Nepotpune prijave koje ne budu unutar tačno određenih kriterija neće biti uzete u razmatranje.

Rok za prijavu je 29. april 2019. godine, a prijaviti se možete putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJWdAWyVAbA67cFdFP-qEzDxoR8K-lc2PMg2weDCsz0h93w/viewform

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.