Tokom protekle sedmice, 5. novembra 2019. godine u Mostaru je održana panel diskusija i javna prezentacija analize studijskog istraživanja na temu “Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi”. Ova studija je urađena u partnerskoj saradnji Foruma lijeve inicijative sa fondaciojm Friedrich Ebert.

Na panel diskusiji se razgovaralo o aktuelnim problemima sa kojima se suočava predškolski obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. Učesnici na panel diskusiji su bili: Ismet Lulić, Nikolina Obradović i autorica istraživanja Borjana Miković.

Da je ova tema veoma važna pokazao je i veliki broj prisutnih građana, ljudi iz struke kao i predstavnika predškolsko-odgojnih ustanova iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.