Seminar  na temu „Planiranje za podršku političarkama“ je okupio predstavnice lijevih političkih orijentacija, koje su tokom dvodnevnog rada u imale priliku razgovarati sa predstavnicama i predstavnicima rukovodstva Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte, Čengć Irfanom, genaralnim sekretarom  SDP BiH, Bajramović Segmedinom Srnom, potpredsjednicom SDP BiH, Kratina Almom, članica predsjedništva DF-a.

Moderaciju tokom razgovora je vodila Pekić Jelena, direktorica Foruma lijeve inicijative.

Cilj edukacije je rad na osnaživanju žena u politici, bolje pozicioniranje žena na političkoj sceni i poboljšanje izgradnje političkog imidža žene kandidatkinje.

Učesnice su razgovarale o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, sa fokusom na položaj žena u politici, a posebno u partijama lijeve političke orijentacije. Sa edukatoricom i fasilitatoricom Pašić Eminom, radile su na konkretnom definiranju problema za žene u politici, kao i načinu rješavanja tih problema i postavljanju prioriteta za djelovanje žena u politici.

Seminar je održan u Vitezu, od 24. – 25. februara 2018. godine u organizaciji Foruma lijeve inicijative uz podršku fondacije Friedrich Ebert.