Forum lijeve inicijative je danas, 07.3.2018. godine u Međunarodnom Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, održao sastanak sa mladim socijaldemokratima iz Crne Gore, Hadžimušović Emirom, Jelić Stefanom, Zverotić Aldanom, Varagić Nebojšom i Marković Mihailom.

Na sastanku se razgovaralo o zajedničkim interesima i problemima sa kojima se suočavaju građani i građanke obje države. Predstavnice Foruma lijeve inicijative su podijelile iskustva o projektima koji  se realizuju u udruženju, kao i iskustva saradnje sa mladim socijaldemokratima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu.  Pekić Jelena, direktorica Foruma lijeve inicijative je govorila o osnivanju udruženja, a zatim je prezentovala aktivnosti koje FLI realizuje tokom godine, kao i buduće aktvnosti u udruženju.

 Forum lijeve inicijative kao think thank organizacija želi potaknuti na saradnju  i partnerski odnos socijaldemokratima iz regiona.