Položaj osoba s invaliditetom u Tuzlanskom kantonu


U Lukavcu, 3. oktobra održan je okrugli sto na temu Položaj osoba s invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Na okruglom stolu govorili su zastupnici/ce u Skupštini Tuzlanskog kantona, predstavnici koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona koju čine: Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla,  Udruženje građana Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Fenix”, Udruženje građana oboljelih od mišićne distrofije Tuzlanskog kantona, Udruženje građana “Majke hendikepirane djece TK”, Udruženje građana Humanitarna organizacija “Lotosice”, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize opštine Lukavac, Udruženje djece i osoba sa posebnim potrebama i civilnih invalida općine Srebrenik “SPEKTAR”, Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenima Sapna.

U razgovoru sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona otvorena su brojna pitanja, a akcenat dat na nekoliko problema sa kojima se susreću osobe s invaliditetom u našem kantonu. Aktualizirana su pitanja položaja osoba s indvaliditetom u Tuzlanskom kantonu sa posebnim aspektom na uklanjanje arhitektonskih prepreka u ustanovama javnog i kulturnog života. Neophodno je raditi na inkluziji osoba s invaliditetom u sve kulturne i društvene procese, te time im obezbijediti jednake mogućnosti učešća u svim segmentima našeg društva.

Okrugli sto je realiziran u organizaciji Foruma lijeve inicijative uz pomoć Westminster fondacije za demokratiju.