Predstavnici Sindikata Studenata iz Švedske, kao i mladi članovi Socijaldemokratske partije Švedske su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi napravili reportažu o bosanskohercegovačkom društvu, kulturi, o statusu mladih u društvu, kao i o održanim općim izborima 2022. godine.

Posjetili su Forum lijeve inicijative koji ima partnersku saradnju sa međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske. Forum lijeve inicijative već dugi niz godina realizuje uspješne edukativne programe za mlade u BiH, ali i u regiji Zapadnog Balkana, upravo uz podršku međunarodnim centrom Olof Palme

Forum lijeve inicijative je predstavio svoj rad, programe i aktivnosti koje realizuje sa mladim iz cijele BiH. FLI je istakao svoje programe koji za cilj imaju promovisanje principa i vrijednosti socijaldemokratije u BiH kao i rad Policy Laba kroz koji su se razvile mnogobrojen praktične javne politike. Spomenuti su programi kao što su Akademija socijalne demokratije koja za cij ima jačanje kapaciteta mladih i njihovih društveno-političkih vještina u njihovim lokalnim zajednicama, zatim Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti koja fokus stavlja na sve društveno-političke procese kroz prizmu rodne jednakosti i rodne zastupljenosti.