Poziv na prezentaciju studije o mladima


Uzimajući u obzir značaj učešća mladih u demokratskim procesima, naročito u novim demokratijama, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) provela je nekoliko studija o mladima u zemljama jugoistočne Evrope. Predložak za ova istraživanja bile su poznate Shellove studije mladih, koje se redovito provode u Njemačkoj od 1953. godine i koje ukazuju na to da su permanentna istraživanja mladih pouzdan seizmograf za buduće trendove u zemlji, ali i pomoć vladama da na ispravan način odgovore na društvene izazove.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je do sada provela studije o mladima u Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Rumuniji, Makedoniji i na Kosovu. Početkom 2015. godine uspješno je završena i Studija o mladima u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi nam je  zadovoljstvo i čast pozvati Vas na prezentaciju publikacije:

 

Studija o mladima u BiH

Autori:

Jusuf Žiga, Lejla Turčilo, Amer Osmić, Sanela Bašić,

Nedžma Džananović Miraščija, Damir Kapidžić, Jelena Brkić Šmigoc

 

Prezentacija će biti održana na Fakultetu političkih nauka (sala 12/P), Skenderija 72, u Sarajevu, u četvrtak 21. maja 2015. godine sa početkom u 11:00 sati.  Promotori ove studije će biti prof. dr. Ivan Šijaković, Fakultet politčkih nauka Banja Luka i Srđan Puhalo, socijalni psiholog.