Tokom proteklog vikenda Forum lijeve inicijative uz podršku međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske organizovao je trening za mlade vijećnike i vijećnice koji su osvojili prvi mandat na lokalnim izborima 2020. godine u Bosni i Hercegovini.

Tokom dvodnevnih aktivnosti vijećnicima i vijećnicama pridružili su se i mladi aktivisti iz lokalnih zajednica. Učesnici i učesnice treninga imali su priliku prvi dan slušati predavanja o praktičnoj izradi inicijativa i alatima javne promocije, dok su drugi dan treninga učili o načinu promocije na društvenim mrežama i kreiranju strategije komuniciranja.

Cilj treninga je da se vijećnicima i vijećnicama koji su osvojili prvi mandat prenese dodatno neophodno znanje i iskustva o osnovnim alatima koje će koristiti tokom svog rada u općinskim vijećima.

Cijeli program završen je uspješnom radionicom u kojoj su aktivisti, vijećnici i vijećnice predstavili ideje na kojima žele da surađuju i rade u narendom periodu.