Javne politike

 

Značajan dio aktivnosti Foruma lijeve inicijative se odnosi na izradu i zagovaranje javnih politika, uključujući sve faze izrade javnih politika:

  • Istraživanje
  • Izrada prijedloga politika
  • Konsultacije
  • Izrada finalnih dokumenata politika
  • Promocija i zagovaranje