PRVI ALMUNI PROGRAM SOCIJALDEMOKRATSKIH AKADEMIJA “Agenda 22-25”

Tokom vikenda od 16. do 18. jula 2021. godine, na Jahorini je održan prvi Almuni program socijaldemokratskih akademija sa temom “Agenda 22-25”. Program se realizovao uz patnersku podršku Međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske.

Tokom proteklih šest godina Forum lijeve inicijative, organizovao je u devetnaest gradova širom Bosne i Hercegovine ukupno 10 Akademija socijalne demokratije i Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti. Partneri uz čiju podršku su organizovane akademije tokom proteklih godina su Međunarodni centra Olof Palme, fondacija Kalevi Sorsa i Friedrich Ebert fondacija.

Učesnici obje ove akademije su članovi različitih lijevoorijentiranih političkih partija iz Bosne i Hercegovine, članovi i članice organizacija iz nevladinog sektora, kao i dio akademskih zajednica.

Tokom akademija učesnici i učesnice imali su priliku razgovarati, razmijeniti iskustva i ideje te puno naučiti o socijaldemokratskim vrijednostima i principima te svoje stečeno znanje primjeniti u praksi, u svojim lokalnim sredinama tokom svog društveno političkog angažmana.

Prvi dan Alumni programa  alumnsti su imali priliku održati dvije radionice na kojima su istaknuli teme i smjernice kojima se Almuni želi baviti u narednom periodu kroz društveno-politički aktivizam i druge edukativne projekte namijenjene za dizanje svijesti te problematiziranja odabranih tema.

Drugi dan, održana je BHAgora kao panel diskusija na kojoj su gosti bili gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić i gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović. Sa alumnistima su podijelili svoje vizije razvoja bosanskogercegovačkih Gradova u službi građana i građanki.

Cilj organizacije Alumni programa je umrežavanje akademaca i akademkinja iz različitih generacija koji će svoja iskustva i znanje stečeno tokom prethodnih godina iskoristiti za kreiranje zajedničke Agende aktivnosti za naredni period.