Održan drugi modul Akademije socijalne demokratije

Forum lijeve inicijative je u suradnji s partnerskom organizacijom Kalevi Sorsa fondacijom iz Finske, proteklog vikenda 23.-25. jula 2021.godine u Sarajevu održao drugi modul Akademije socijalne demokratije pod nazivom Multikulturalizam – model budućnosti.

Na edukaciji su prisustvovali mladi politički aktivisti i aktivistice, kao i NVO aktivisti i aktivistice, te društveno anagžirane osobe. Multikulturalizam je pojam koji je podjednako važan i za humanističke i za društvene nauke, a jedna od najprihvaćenijih definicija je da multikulturalizam predstavlja podjednake mogućnosti za sve, uz poštivanje kulturalnih razlika.

Polaznici  i polaznice ove edukacije imali su priliku saznati koje je generalno pojašnjenje termina multikulturalizam i njegovog značenja te u kojim oblicima je on postojao u raznim političkim sistemima kroz historiju. Razgovarali smo i o etničkoj izgadnji mira, pravima manjina i izgradnji mehanizama za institucionalnu afirmaciju multikulturalizma. Također, bilo je i riječi o govoru mržnje ali i drugim deliktima iz mržnje te njihovim posljednicama na multikulturalizam.

Ova edukacija je popraćena aktivnom diskusijiom i interaktivnim razgovorom među polaznicama i polaznicima te edukatorima i edukatoricama.