U periodu od 21.5.2014. do 27.5.2014. godine, delegacija Foruma Lijeve inicijative boravila je u Štokholmu gdje je u saradnji sa partnerskom organizacijom Olof Palme Centar bila u posjeti Socijaldemokratskoj partiji Švedske.

Prisutne su bile i delegacije političkih i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Moldavije, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Albanije i Slovenije a cilj ove posjete je bilo upoznavanje i prenošenje znanja kolega iz Švedske o predizbornoj kampanji i izbornom procesu u državi. Delegacija FLI-a je učestvovala i dala mali doprinos u kampanji koja se odvijala u gradu Östersund-u kao i izborima u tom mjestu.

Drugi dio posjete se sastojao iz „Network Meeting-a“ gdje su kolege iz regiona prenijeli svoja iskustva iz dosadašnjih projekata koje su radili u saradnji sa Olof Palme International Centrom ali i o stanju na projektima koji su aktuelni u tim organizacijama. U nastavku „Network Meeting-a“ bilo je govora o temama koje bi trebale da budu obuhvaćene u novim projektima koji će se planirati u budućnosti.

stokholm-2

Neke od tema na koje treba staviti akcent u budućim projektima su spolna jednakost i poboljšanje stanja mladih u regionu. Boravak u Švedskoj je bio izuzetno produktivan jer su razmijenjena iskustva kolega iz Švedske ali i iskustva i projekti kolega iz regiona. Potrebno je istaknuti i da je delegacija FLI-a prezentirala projekat koji će, u saradnji sa Olof Palme International Centrom, realizirati u narednom periodu a odnosi se na edukaciju aktivista/posmatrača u izbornom procesu.

Delegaciju FLI-a su predstavljali Neira Muratović, asistentica za programe i projekte u FLI-u i Denis Barukčić, aktivista FLI-a.

[slickr-flickr search=sets set=72157644975859635]