Forum lijeve inicijative u partnerstvu sa Međunarodnim centrom Olof Palme proteklog vikenda je i zvanično počeo sa realizacijom programa Trening trenera za obuku aktivista/posmatrača na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovni.

U subotu 31.05. održan je jednodnevni trening u Sarajevu za trenere koji dolaze iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona. prije početka treninga prisutnima se obratio  Miroslav Živanović, direktor Foruma lijeve inicijative koji je prisutne upoznao sa radom FLI kao i ciljevima i značajem ovog programa koja ima za cilj edukovati trenere koji će u budućnosti edukovati aktiviste/posmatrače o pravilnom posmatranju izbora.

edukacija-posmatraci2

FLI tim predavača koji su održali trening jesu treneri Foruma lijeve inicijative Irfan Čengić i Malik Garibija. Isti treneri su održali trening u nedjelju i u Mostaru za aktiviste i buduće trenere iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U narednim mjesecima Forum lijeve inicijative će održati ovaklve treninge širom Bosne i Hercegovine.

Također, Forum lijeve inicijative je za potrebe ovih treninga izdao publikaciju “Priručnik za trening trenera za obuku aktivista/posmatrača.”