Jedno od temeljnih načela u svim demokratskim i civiliziranim društvima jeste načelo jednakosti, kojim se potvrđuje stav da su svi ljudi jednaki u pravima, slobodama i vrijedni jednakog dostojanstvenog tretmana, neovisno o njihovim međusobnim razlikama na temelju urođenih ili stečenih osobina. Svako tretiranje pojedinca kojim se zbog spomenutih razlika vrši isključivanje, ograničavanje, te mu se tako ugrožava ili onemogućava ostvarenje  prava i/ili nejednak tretman u ostvarivanju prava predstavlja diskriminaciju, i povredu dostojanstva te osobe.

 

Načelo jedakosti obuhvata i pravo na rad u najširem smislu. Diskriminacija  na radu i u vezi sa radom javlja se vrlo često i teško se otklanja. U korist diskriminacije obično stoje društveno prihvatljivi ali devijantni oblici djelovanja, interes krupnog kapitala, te formalni i neformalni centri moći.

 

S društvenog i ekonomskog aspekta plate su veoma važne. Za većinu zaposlenika ona je glavni izvor prihoda, te visina iste direktno utiče na životni standard i dostojanstvo ljudi. Takođe, indirektno utiče i na opća privredna kretanja, prvenstveno putem potrošačke moći stanovništva. Mnoge zemlje se suočavaju s problemom nižih zarada žena od muškaraca, te čestom pojavom otkaza zbog trudnoće ili bolesti. Također, uposlene žene su vrlo često žrtve mobinga. Ovo je izraženo u našoj zemlji, ali i u zemljama u regionu.

 

Izrada ove i drugih politika Foruma žena SDP BIH predstavlja pravi početak aktivnosti kojima će se nastojati promijeniti postojeća situacija, kako u pogledu prevencije, tako i u pogledu podrške ženama radnicama, poduzetnicama, političarkama i slično. Nove politike, zakonska poboljšanja, te bolja provedba zakonskih odredbi, obaveza su svih koji tvrde da se zalažu za ravnopravnost žena i muškaraca u ekonomskom svijetu.

Radni odnosi i zene – DOWNLOAD POLITIKE