Forum lijeve inicijative, u saradnji sa Friedrich Ebert Stiftung BiH, održao je četvrti modul Akademije socijalne demokratijeLiderstvo; Timski rad i politička komunikacija, u periodu od 21 – 23. oktobra 2022. godine u Sarajevu. Cilj akademije jeste da doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja.

Na ovom modulu polaznici/ce Akademije socijalne demokratije su radili/e na razvijanju vlastitih kapaciteta i sposobnosti vođenja kako bi unaprijedili/e svoje vještine u oblasti liderstva, timskog rada i komunikacije a što će im koristiti u njihovom budućem društveno-političkom djelovanju. Predavanja je održala trenerica, psihologinja, psihoterapeutkinja Edina Omeragić. Radne teme ovog modula bile su posvećene pitanjima kao što su: kako biti lider/ka? Kako komunicirati sa drugima? Kako biti dio tima? Polaznici/ce su imali/e priliku, zajedno sa trenericom, raditi na osobnom spoznavanju, jačanju kapaciteta i prevladavanju slabosti, te prezentaciji – kakav to dojam kreiramo i ostavljamo na druge pojedince i grupe. Polaznici/ce su učili/e više o tome kako se odvija komunikacija sa drugima, kako treba reagovati u konfliktnim situacijama ili kako voditi ključne razgovore. 

Svoje učenje i sticanje novih iskustava i znanja polaznici/ce su nastavili/e sa Mersihom Novalić – magistricom komunikologije, kroz tematske oblasti političke komunikacije i političkog komuniciranja. Razgovarali smo o tome zašto je važno znati politički komunicirati i u koju svrhu – izgradnja ličnog brenda. Na kraju ovog modula polaznici/ce su učestvovali/e u interaktivnoj radionici – kreiranje plana komunikacije kako bi upotpunili/e stečeno znanje.

Na četvrtom modulu Akademije socijalne demokratije polaznici/ce su se kroz rad sa stručnjakinjama upoznali/e sa konceptima i uspješnim praksama liderstva, timske komunikacije, političke komunikacije, kao i sa načinima primjene socijaldemokratkih vrijednosti u svim aspektima društva i djelovanja mladih socijaldemokrata.