Forum lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert je nastavio sa edukativnim programom i 06. i 07. jula 2018. godine na Ilidži, okupio učesnice za rad na temu „Kako do progresivnije politike i veće zastupljenosti žena? Neurolingvističko programiranje”

Edukacija je namjenjena političarkama kao i aktivisticama koje aktivno učestvuju u političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, te predstavnicama organizacija civilnog društva, koje žele usavršiti lične motivacijske tehnike i komunikaciju poruka prema javnosti.je rad na osnaživanju žena u politici i izgradnja političkog profila žene kandidatkinje, kroz tehnike i alate neurolingvističkog programiranja.

Treneri su bili: Visković Jelenom i Ćatić Mirsadom, NLP praktičari i  life couch.