Realizovana 8. Politička škola – Youth Left Week


U Sarajevu je u periodu od 10. do 14. aprila 2019. godine realizovana 8. Politička škola i prva ovakvog tipa „Youth Left Week“ u organizaciji Foruma lijeve inicijative u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung.

Teme o kojima je bilo riječi na ovogodišnjoj Političkoj školi ticale su se smjera kretanja socijaldemokratije, zatim pitanja zašto vidimo povratak desnih ideologija u Europi i koja je budućnost socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini. Tokom edukativnog programa, uz diskusiju se razgovaralo o problemima korupcije sa kojima se sučavamo, rodnoj ravnopravnosti, izbornom procesu kao stubu demokratije, sindikalnim i nevladinim organizacijama i javnom nastupu i utjecaju medija na javno mnijenje.

Učesnici i učesnice su imali/e priliku slušati predavanja profesora i interaktivno razgovarati sa zastupnicima i zastupnicama, bivšim ministrima i drugim dužnosnicima, a koji su kroz praktične primjere prenijeli svoja iskustva na polaznike i polaznice.

Cjelokupni program je imao za cilj edukaciju učesnika o socijaldemokratiji u 21. vijeku, promjenama u drušvu i preprekama sa kojima se suočava ideja socijaldemokratije.