Forum lijeve inicijative učestvovao je na Webinaru “Uključivanje muškaraca u rodnu ravnopravnost”, koji je održan 21.02.2023. godine, u organizaciji Međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske.

Predavanje i diskusiju vodio je Vidar Vattefalk iz organizacije MÄN, iz Švedske, te međunarodne mreže MenEngage.

Tokom Webinara učesnici/ce su razgovarali/e o važnosti i odgovornosti muškaraca u odnosu prema ženama, šta je do sada urađeno, na čemu se treba dodatno raditi i na koje sfere djelovanja treba staviti poseban fokus, te koji su to ključni izazovi sa kojima se svi suočavamo u našim društvima. Na Webinaru smo mogli čuti više o principima, strategijama, normativnim i političkim okvirima rodne ravnopravnosti, te poveznice između jednakosti i ljudskih prava. 

Učesnici/ce su diskutovali/e o ključnim konceptima za preoblikovanje odnosa između rodova i prevazilaženje rodnih nejednakosti sa kojima su suočeni/e žene i muškarci. Cilj Webinara je podsticanje kritičkog razmišljanja i jačanje svijesti kod muškaraca kako bi i oni postali nosioci promjena i učestvovali u programima za postizanje ravnopravnosti polova u društvu. Uključivanje i aktivno sudjelovanje muškaraca predstavlja podršku u osnaživanju žena protiv svih oblika diskriminacije kao što su diskriminacija u obrazovnom sistemu, na radnom mjestu i slično.

Na Webinaru je prisustvovalo preko 60 učesnika/ca iz različitih zemalja Europe, Azije i Afrike.