U sažetom, kritičkom i grubom opisu Bosna i Hercegovina se može opisati kao zemlja u tranziciji, zemlja koju karakteriše stagnacija ekonomskog i društvenog razvoja, gdje još uvijek vladajuće političke elite desnog bloka u fokus svih dešavanja stavljaju vjerske i etničke podjele i tzv. „pitanja od nacionalnog interesa“. Na margini su stvarni problemi društva: nezaposlenost, siromaštvo i korupcija. U nizu brojnih negativnih trendova svoje mjesto je našla i rodna nejednakost. Cilj javne politike Ekonomsko osnaživanje žena“ je da ukažemo na problem rodne nejednakosti na tržištu rada sa jedne strane, te damo doprinos aktueliziranju stvarnih problema i rješavanju gorućeg problema nezaposlenosti žena u Bosni i Hercegovini, sa aspekta koje zagovaraju i promovišu lijeve, socijaldemokratske politike.

U Bosni i Hercegovini rijetko možete vidjeti ženu na rukovodećim pozicijama u državnim firmama, upravnim odborima, izvršnim tijelima, te bilo kojim značajnim pozicijama u privatnom, javnom i političkom sektoru. Prema podacima iz 2013-te godine u 59 institucija BiH na najvišim rukovodećim pozicijama nalazi se 31,6% žena, na pozicijama zamjenica 24,3% je žena, a na mjestima pomoćnica 47,8% je žena. Zasigurno ćete vidjeti veliki broj nezaposlenih žena u domaćinstvu. Neplaćeni rad kao što je kuhanje, pranje, briga o djeci i mnoge druge aktivnosti žena nisu uzimane u obzir kod pisanja politika i zakona. Žene bi imale znatno veće plate od muškaraca kada bi primale tržišne novčane naknade za njihov neplaćeni rad.

Svakoj ženi treba omogućiti jednak pristup tržištu rada i priliku za zaposlenje, što je danas često zanemareno, pa aktuelni programi zapošljavanja nemaju rodnu dimenziju, niti u fokus svojih programa stavljaju zapošljavanje žena, iako su žene „definisane“ kao teže zapošljiva kategorija stanovištva.  Sve to doprinosi lošoj ekonomskoj poziciji žena.

Naša analiza nudi pregled aktuelnih politika u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, pregled njihove (ne)efikasnosti i (ne)korisnosti za rješavanje problema nezaposlenosti, te predstavlja rješenja/programe i mjere koje u ovoj oblasti nude politička ljevica i socijaldemokratske vlade. Fokus je stavljen na ulogu aktivistica socijaldemokratske orijentacije koje svojim vlastitim angažmanom uz primjenu različitih alata mogu doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti i aktueliziranja pitanja rodne nejednakosti na tržištu rada, što će doprinjeti ekonomskom osnaživanju žena. U zaključku politike je dat pregled preporuka za unaprijeđenje stanja u predmetnoj oblasti sa fokusom na ekonomsko osnaživanje žena kroz programe cjeloživotnog učenja i programe podrške ženskom poduzetništvu kao mehanizmima podrške zapošljavanju teže zapošljivih kategorija žena.

Ekonomsko osnazivanje zena – DOWNLOAD POLITIKE