Treći modul Akademije socijalne demokratije koji se održao 21.-23.10.2016 godine u Neumu  je započeo kratkim TED Talkom i diskusijom, koju je vodio stručni i naučni saradnik FES-a Nermin Kujović.

Drugi dan Akademije učesnici i učesnice su imali priliku slušati predavanja referenta Miroslava Živanovića i diskutovati o zajednici i njenoj izgradnji, zatim o lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini – strukturi i funkcionisanju lokalne vlasti. Učesnici/ce su radionicu na temu Metodologija razvoja lokalne samouprave radili sa referentom Goranom Jankovićem, a sa kojim su prethodno slušali predavanja i diskutovali o pretpostavkama uspješnog lokalnog razvoja.

Posljednji, treći dan Akademije je završen predavanjem Irfana Čengića na temu Progresivne lokalne politike: mogućnosti i persektive, zatim partnerstvo i saradnja građana i građanki i lokalnih vlasti.

Evaluatorica Irma Efendić Adžajlić je kroz fokus grupe udradila evaluaciju trećeg modula Akademije socijalne demokratije.

Posljednji, četvrti modul je planiran za novembar.