I modul programa “Klub mladih vijećnika i vijećnica” je realizovan uz podršku Foruma lijeve inicijative i fondacije Friedrich Ebert. Program se sastoji od pet modula, koji će se realizovati u toku jedne godine, a na programu sudjeluje oko 50 mladih vijećnika i vijećnica, kao i aktivisti i aktivistice u svojstvu organizatora/ica i saradnika/ca na projektu. Cilj programa je da novoizabrani/e vijećnici/ce, kao i oni koji su obnovili svoj vijećnički mandat, kroz određene teme usvoje i obnove znanja i vještine koji će im omogućiti bolji rad u OV.

Prvi modul se održao 11.-13.11.2016 godine u Sarajevu, gdje su učesnici/e su imali priliku posjetiti Parlamentarnu Skupštinu Bosne i Hercegovine, sa domaćinom Sašom Magazinovićem  nakon čega je uslijedio razgovor sa predsjednikom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Nerminom Nikšićem.

Na prvom modulu, vijećnici i vijećnice su imali/e priliku da slušaju predavanja i diskutuju na teme:

  1. Analiza izbornih rezultata sa stanovišta zastupljenosti mladih i žena; Lana Prlić
  2. Mladi socijaldemokrati i socijaldemokratkinje i rodna ravnopravnost; Irma Efendić
  3. Evropska provelja o rodnoj ravnopravnosti; Miroslav Živanović
  4. Rodno odgovorno budžetirnje; Jelena Pekić

Prvi modul Kluba mladih vijećnica i vijećnica je završen radionicom Lokalni gender akcioni planovi, koju je vodila Nina Karađinović.

Među uvodničarima, uvodničarkama, i moderatorima svoja znanja i vještine, su podijelili i Generalni sekretar SDP BiH Irfan Čengić, koji je tom prilikom prezentovao projekat “Klub mladih vijećnika i vijećnica”, predsjednica FOŽ SDP BiH Nermina Zaimović-Uzunović i predsjednik FOM SDPBiH Damir Filipović.