Nakon uspješnog završetka Trening trenera za Političku školu socijaldemokratije, učesnici treninga Ardanela Ridžalović i Egrin Huseinović uspješno su organizovali seminar za  članove i članice Foruma mladih SDP Brčko, koji je održan 07.12.2012. godine.

Polaznici seminara su u uvodnom dijelu upoznati sa osnovama socijaldemokratije i osnovnim vrijednostima koje ova ideologija propagira. Također, predstavljen je razvoj socijaldemokratije u BiH, od prvih političkih ideja koje su propagirali Vaso Pelagić i drugi revolucionarni mislioci tog vremena, pa sve do današnje Socijaldemokratske partije, koja baštini ovu ideju.

Govoreći o političkom i izbornom sistemu, predavanje se zasnivalo na koceptu političkog aktivizma, kao najboljeg načina učešća mladih u kreiranju i donošenju odluka u njihovim sredinama, te uticajem na društveno-politička dešavanja.

Učesnici seminara su kroz interaktivnu radionicu imali priliku predstaviti svoje ideje za rješavanje dijagnostikovanih  problema u zajednici.

Zaključnom diskusijom i razmjenom iskustava, izvršena je  evaluacija predavanja, a Forum mladih SDP BiH će nastaviti i u budućem vremenu sa sličnim edukativnim aktivnostima.