Benjamin Redžić održao samostalni trening “Mala škola politike”


U organizaciji Foruma mladih Socijaldemokratske partije Ilidža, 26.04.2014., održana je jednodnevna edukacija pod nazivom „Mala škola politike.“ Edukaciji su prisustvovali članovi Foruma mladih Ilidža, kao i drugovi i drugarice iz Foruma mladih Novo Sarajevo.

Primarni cilj ove edukacije bio je da prošlogodišnji učesnik programa „Trening trenera za Političku školu socijalne demokratije“, koji je bio u organizaciji Foruma lijeve inicijative i fondacije Friedrich Ebert, Benjamin Redžić održi edukaciju u svojoj lokalnoj zajednici.

Benjamin Redžić je prisutnim mladim ljudima prenio stečena znanja o političkim ideologijama, socijaldemokratiji kao jednoj od njih i političkim sistemima u Bosni i Hercegovini.

O funkcionisanju lokalne samouprave pričao je Ermin Lendo, bivši općinski vijećnik SDP-a BiH u općinskom Vijeću Ilidža. Prenio je iskustva iz svog mandata kao i savjete za buduće mlade političare i političarke. O sadašnjoj situaciji, lokalnoj zajednici, stanju u Vijeću, govorio je aktualni vijećnik SDP BiH u Općini Ilidža, potpredsjednik OO SDP Ilidža Samir Avdić.

Kroz interaktivno druženje i ugodnu atmosferu, nova znanja i poznanstva, završena je edukacija.