Organizacije za podršku osobama sa invaliditetom iz cijele BiH uzele su učešće na treningu pod nazivom ”Antidiskriminacija”, održanom 23.07.2015. u hotelu Hollywood Sarajevo. Predavač na treningu bio je prof.dr. Zemir Sinanović, koji je održao predavanje na sljedeće teme: Diskriminacija – “efikasan” put ka socijalnoj isključenosti osoba s invaliditetom u bosanskohercegovačkom društvu i državi, te Antidiskriminacija – efikasan put ka osnaživanju i rehabilitaciji osoba s invaliditetom u bosanskohercegovačkom društvu i državi!

U okviru treninga organizovana je i praktična radionica, čiji koordinator je bila Jelena Pekić, koordinatorica za programe i projekte u Forumu Lijeve Inicijative. Predavanje, kao i samu radionicu, učesnici su ocijenili sa visokom ocjenom.

Aktivnost je organizovana u sklopu projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”, koji podržava USAID Misija u BiH.