Jedan od većih izazova sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, ali i konkretno općina Živinice jeste problem zagađenja zraka. Opće stanje kvaliteta zraka u Federaciji BiH je izuzetno nepovoljno. Takvo stanje naročito negativno utiče na zdravlje građana jer dugoročna izloženost povišenim koncentracijama lebdećih čestica izaziva i dugotrajne zdravstvene posljedice.

U Tuzli su prekoračene granične vrijednosti koncentracije sumpordioksida, dok mjerenja stanice za praćenje kvaliteta zraka u Živinicama pokazuju slično opterećnje lebdećim česticama.

Svjetska zdravstvena organizacija zagađenost prepoznaje kao vodeći uzrok smrti, a po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, BiH zauzima peto mjesto po smrtnosti od posljedica zagađenja.

Zagađenje zraka uzrokuje čitav niz bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, moždani udar, hronične opstruktivne bolesti pluća, rak pluća i povećanje rizika za akutne respiratorne infekcije. Zagađenjem zraka direktno je ugroženo oko 350 hiljada ljudi iz općina Živinice, Lukavac i Tuzla. Liječenje oboljelih građana od karcinoma pluća i respiratornog trakta košta mnogo više od ukupne dobiti svih zagađivača.

Pitanje zagađenja zraka je od izuzetnog značaja jer ima velike posljedice na zdravlje ljudi, a posebno djece na pomenutom području, dok troškovi liječenja oboljelih imaju negativan uticaj na ukupan bilans i razvoj ovih lokalnih zajednica. U ovakvoj situaciji neophodno je sprovođenje niza mjera, u cilju suočavanja sa ovim značajnim ekološkim problemom, koji ima velike posljedice po život i zdravlje ljudi.

Problem aerozagađenja je posebno izražen u zimskim mjesecima jer se velikim zagađivačim pridruže i desetine hiljada individualnih ložista na čvrsta goriva, najčešće ugalj.

Jedan od načina da se to dodatno zagađenje ublaži jeste toplifikacija Živinica iz termoelektrane Tuzla i proširenje toplotnog konzuma u Tuzli i Lukavcu, kao i subvencije domaćinstvima koja vrše nabavku kotlova na ekološki prihvatljiva goriva – pelet i plin, te subvencije za projekte energetske efikasnosti, odnosno utopljavanja kolektivnih i individualnih stambenih objekata.