Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske je 05. i 06.09.2015. godine u Travniku realizovao drugi trening u okviru programa „Strateško planiranje u lijevo orijentiranim organizacijama“

Na treningu su učesnici/ce kroz predavanja i radionice upoznati sa svrhom, konceptom i strukturnim elementima strateškog plana, te primjerima dobre prakse iz Evrope i BiH. U drugom dijelu predavanja učesnici/ce su imali priliku upoznati se sa ciljevima i strategijama saradnje sa NVO, odnosima s javnošću i širenjem članstva i rekreativnim aktivnostima.

Na treningu su učestvovali aktivisti/ce političkih partija sa područja Srednjobosanskog kantona.

Naredni trening će se održati u Gradišci 10.i 11. oktobra 2015.