Protekli vikend Forum lijeve inicijative je u Bihaću nastavio program Strateško planiranje u lijevo orijentiranim organizacijama koji se realizuje u okviru projekta Youth Empowerment Strategy / Strategija osnaživanja mladih.

 

Učesnici ovog seminara su imali priliku posvetiti se strateškom planiranju i unapređenju rada svojih organizacija. Predviđeno je da organizacije formiraju strateški plan i krenu u realizaciju istog. Također se posvetilo analiziranju problema sa kojima se mladi aktivisti u lijevo orijentiranim omladinskim forumima suočavaju i iznalaženju rješenja za iste.

 

Jedan od ciljeva ovog projekta jeste usvajanje znanja i vještina potrebnih za strateško planiranje i implementiranje, jačanje organizacija i položaja mladih aktivista unutar lijevo orijentiranih političkih opcija. Za potrebe ovog projekta izrađen je i “Priručnik za strateško planiranje u lijevo orijentiranim organizacijama.”  u kojem su učesnici mogli da pronađu primjere i uputstva koja će im pomoći da nastave rad koji je započet na ovom seminaru. Usvojeno znanje aktivisti će imati priliku pokazati u predstojećem periodu a Forum lijeve inicijative će nastojati da pruži svu potrebnu podršku svim zainteresiranim organizacijama.

 

Ovaj projekat se realizira u partnerstvu sa Međunarodnim centrom Olof Palme a Tim FLI predavača će u narednom periodu nastaviti rad širom BiH, tim čine predavači: Malik Garibija, Denis Barukčić, Ajdin Kahrović i Neira Kujović.