Ovaj vikend u Sarajevu preko 700 mladih ljudi je protesnom šetnjom pod sloganom „Ostajemo ovdje“ iskazalo svoje nezadovoljstvo trenutnim položajem mladih u Bosni i Hercegovini.

Forum lijeve inicjative je sa partnerima međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske  i Westminster fondacijom Laburističke partije iz Velike Britanije, pružio podršku mladim socijaldemokratama i socijaldemokratkinjama u izradi politika za mlade kroz mentorstvo i edukacije za izradu javnih politika.

Politike za mlade koje su predstavljene na Konveciji mladih održanoj nakon protestne šetnje, predstavljaju skupinu kvalitetnih i iscrpnih rješenja za probleme sa kojima se susreću mladi u Bosni i Hercegovini. Politike za mlade tretiraju oblasti zapošljavanja mladih, obrazovanja, društvenog aktivizma, stambenog zbrinjavanja mladih, kulture i sporta, slobodnog vremena za mlade, antinacionalizma i sigurne i uređene zajednice.