Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda, 09.-10. septembra 2017. godine u Zenici, je realizovao III modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti pod nazivom „Žene na tržištu rada“.

Modul su otvorile Nina Karađinović, potpredsjednica FOŽ SDP BiH i Jasminka Šehić, predsjednica KO FOŽ SDP BiH ZDK. U svom uvodnom obraćanju su ukazale na važnost tema koje će se obrađivati tokom III modula Akademije i poželjele polaznicama i polaznicima uspješan rad.

Cilj III modula Akademije je da se učesnice i učesnici upoznaju sa problemom prepoznavanja i suočavanja sa mobingom, Zakonom o radu u BiH, sindikatom, ekonomskim osnaživanjem žena itd. Uvodničarke Irma Efendić Adžajlić, Besima Borić i Jelena Pekić su, kroz predavanje i radionice, približile gore navedene teme polaznicama i polaznicima, koje/i će stečeno znanje prenijeti na druge u svojim lokalnim zajednicama.

Tokom dvodnevnog seminara, učesnici i učesnice su imali priliku da kroz radionice sami prepoznaju slučaj mobinga koji su doživjeli građani Bosne i Hercegovine, zatim da pronađu načine za ekonomsko osnaživanje žena.