Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 02.-04. juna.2017. godine u Sarajevu, realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Cilj modula Akademije je da ukaže na rodnu neravnopravnost muškaraca i žena na radnom mjestu, porodici, sportu, kulturi, obrazovanju i u svim drugim segmetima bosanskohercegovačkog društva.

Modul su otvorili Miroslav Živanović, direktor Foruma lijeve incijative, prof. Nermina Zaimović – Uzunović, predsjednica Foruma žena SDP BiH i Irfan Čengić, generalni sekretar SDP BiH, koji su ukazali na važnost edukacije i istraživanja tema kao što su rodna ravnopravnost i ravnopravnost spolova.

Tokom trajanja trodnevne edukacije učesnici i učesnice su slušali predavanja i učestvovali u diskusijama o demokratskim procesima i položaju žena, institucionalnim i zakonskim okvirima za rodnu ravnopravnost sa uvodničarima i uvodničarkama: Lemanom Terzimehić, prof. Nerminom Zaimović – Uznunović, Dajanom Bakić, Adnanom Kadribašićem, Maidom Čehajić – Čampara.

Žene na tržištu rada je tema narednog modula koji će se održati u Mostaru.